ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom

(QMS – Quality Management System)

Koristi se kada organizacija želi da organizuje i sertifikuje svoj sistema upravljanja kako bi bila sposobna za projektovanje, razvoj, proizvodnju, ugradnju i servisiranje svojih proizvoda i/ili usluga, a samim tim i prepoznavanje i zadovoljenje zahteva, potreba i očekivanja kupca.

Konsultantska usluga obuhvata:

ISO 14001 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

Koristi se kada organizacija želi da uspostavi sistem za efektivno upravljanje sa ciljem nadzora i smanjenja negativnog uticaja procesa i delatnosti organizacije na životnu sredinu i prirodne resurse.

Primena sistema upravljanja zaštitom životne sredine omogućava organizacijama: kontrolu nad uticajem na životnu sredinu, ispunjenje zahteva zakona i propisa, uštedu resursa – energije i materijala, bolje zadovoljenje zainteresovanih strana, smanjenje troškova na duži rok.

Konsultantska usluga obuhvata:

standardi

ISO 22000 – Sistem upravljanja bezbednošću hrane

(Food safety management system)

Prema ISO 22000 bezbednost hrane je prioritet za sve organizacije koje proizvode, prerađuju, rukuju ili isporučuju hranu. Struktura norme usklađena je sa ISO 9001 i ISO 14001.

Konsultantska usluga obuhvata:

HACCP – Sistem analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka

(Hazard Analysis Critical Control Point)

HACCP je sistem upravljanja koji se odnosi na bezbednost hrane kroz analizu i kontrolu različitih bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti, počevši od prijema sirovina, skladištenja, rukovanja, pripremanja hrane, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem je prilagođen različitim prehrambenim proizvodima i svim fazama u postupku proizvodnje i fazama rukovanja – "od njive do trpeze".

Konsultantska usluga obuhvata:

OHSAS 18001 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu

Ovaj standard omogućava sistemski pristup identifikaciji rizika kao i eliminisanje opasnosti ili smanjivanje odgovarajućih rizika.

Sistem se temelji na definisanju politike i ciljeva bezbednosti, donošenju bezbednosnih pravila, proceni rizika, uspostavljanju preventivnih mjera te stalnom nadzoru i unapređenju.

Konsultantska usluga obuhvata:

ISO 27001 – Sistem upravljanja sigurnošću informacija

Usaglašen sistem ISO 27001 će obezbediti sistematski pristup za identifikovanje i borbu protiv čitavog niza potencijalnih rizika kojima su izložene informacije organizacije.

Konsultantska usluga obuhvata:

standardi

IFS – Internacionalni standard za hranu

(International Food Standard)

IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbednost hrane u jednom, razvijen kako bi proverio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog standarda, čime se štedi i vreme i novac.

Cilj IFS standarda je da kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdevaju trgovine na malo hranom. To se pre svega odnosi na robne marke velikih trgovinskih lanaca.

Standard se može primeniti na dobavljače u svim koracima prerade hrane osim za poljoprivrednu proizvodnju. Zahtevi su u vezi sa sistemom upravljanja kvalitetom i HACCP sistemom, u koji spadaju i preduslovni programi: dobra proizvođačka praksa - GMP (Good Manufacturing Practice), dobra laboratorijska praksa - GLP (Good Laboratory Practice) i dobra higijenska praksa - GHP (Good Hygiene Practice).

Prilikom implementacije IFS standarda, svako može da razvije rešenje u skladu sa IFS standardom. Tokom provere, IFS-a proverivač isključivo proverava da li određeno rešenje funkcioniše i da li ono garantuje bezbednost proizvoda. IFS ne traži specifične procedure niti mašine ako one nisu potrebne za bezbednu proizvodnju.

BRC – Standard bezbednosti hrane

(Global Standard Food)

BRC – Global Standard Food odgovara vodećem dokumentu Global Food Safety Initiative (GFSI), smernice za stvaranje standarda bezbednosti hrane koju je priznala međunarodna trgovina. Zahtevi su podeljeni u tematske celine koje se moraju ispuniti kako u celini tako i u zahtevanim detaljima.

Zahtevi prema preduzećima obuhvataju pravilnu primenu HACCP sistema, funkcionalan sistem menadžmenta kvalitetom i implementaciju "dobre proizvođačke prakse". Ispunjenje pravnih propisa je osnovni preduslov.

IMS – Integrisani menadžment sistem

IMS je sistem menadžmenta koji integriše zahteve ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 18001 i ostalih standarda. Njegovom primenom se stvara interakcija između njegovih elemenata i procesa.

Implementacijom IMS se smanjuju troškovima prilikom implementacije, smanjuje se obim dokumentacije, dobija se niža cena sertifikacije i štedi se vreme.

Konsultantska usluga obuhvata:

CE znak

CE znak je legalno zahtevano označavanje u Evropskoj Uniji (EU) koja se primenjuje na različite kategorije proizvoda. To nije certifikacioni znak treće strane na sistem, već ga proizvođač ili predstavnik proizvođača (npr. uvoznik) stavlja na proizvod. Oznaka ukazuje da je proizvod usaglašen sa primenljivim Evropskim zakonodavstvom vezanim za zdravlje, bezbednost, ekologiju i zaštitu potrošača. Ovaj zakon znači da proizvođači koji prodaju proizvode unutar EU moraju imati CE oznaku na svojim proizvodima, ambalaži i propratnoj dokumentaciji.

Kada je proizvod usaglašen sa svim Direktivama koje se na njega odnose to znači da je proizvođač izjavio da su zadovoljeni svi neophodni zahtevi.

CE znak je legitimacija za izvoz sledećih proizvoda:

U većini slučajeva proizvođač može na svoj način pristupiti proceni usklađenosti svog proizvoda sa zahtevima, zatim je potrebno da sastavi Tehničku mapu proizvoda u skladu sa zahtevima, te da sastavi i overi Izjavu o usklađenosti.

GlobalGAP – Standard dobre poljoprivredne prakse

GlobalGAP je sistem mera osiguranja kvaliteta namirnica tj. poljoprivrednih proizvoda od zasada do ulaska na fabričku preradu.

Konsultantska usluga obuhvata: